contabiluldeazi

Se redeschide inscrierea la microgranturile de 2000 euro sesiunea a doua 2021

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță relansarea măsurii 1 – “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, în luna 10/2021

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial 01 iulie 2021 – până la 31 decembrie 2021.
 
Ordinul 803/2021, publicat MO 752/02.08.2021 modifica astfel:
 
“Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 noiembrie 2021, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2021″.
 
Valoarea maxima a ajutorului este de 2000 EURO, echivalent in RON, si se acorda o singura data, intr-o singura transa.
 
Beneficiarii Masurii 1 sunt:
 
1. Întreprinderi mici si mijlocii cu ZERO angajați la 31.12.2019, conform bilant depus;
2. PFA/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale, alti profesionisti care desfasoara profesii liberale si ONG-uri – cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 1;
3. PFA/CMI implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care NU au benficiat de stimulentul medical OUG 43/2020.
 
Onorariul:
 
+ 500 lei: Inrolare intreprindere si inscriere in platforma
 
+ 1000 lei: Implementare dupa aprobarea si semnarea contractului cu MEAT.
 
Conditii:
 
1. Au desfasurat activitate cel putin un an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pt.care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020;
2. Au obtinut cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de cel putin 5.000 euro ~ 24.198 lei, echivalent in euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor de ajutor de stat IMM-uri care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra mai mica de 5000 euro.(plafonul minim pt. cei infiintati in 2019 se calculeaza: nr. de luni intregi * 415 euro);
3. Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 EURO la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorul de stat: PFA-uri/Intreprinderi Individuale/Intreprinderi Familiale/Alti profesionisti care desfasoara profesii liberale si ONG-uri – cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 1 si a PFA/CMI implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care NU au benficiat de stimulentul medical OUG 43/2020.
4. Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea grantului;
5. Nu se află în dificultate la 31.12.2019;
6. Nu exista impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate integral;
7. Nu sunt supusi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment, suspendare activitate ONRC;
 
NU VOR FI SPRIJITE:
– activitati legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
– activitati de jocuri de noroc si pariuri
 
ELIGIBILITATEA o stabilesc dupa documentele prezentate de dvs..
 
Telefon: 0721878421